WNIOSEK O AKREDYTACJĘ DZIENNIKARSKĄ

MEDIA ACCREDITATION FORM

--- INFORMACJE O MEDIACH / MEDIA’S INFORMATION -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAZWA REDAKCJI / MEDIA NAME

--- INFORMACJE OSOBISTE / PERSONAL INFORMATIONS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planowane wydania dotyczące MOTOARENA: / Provisional planning of edition concerning the
MOTOARENA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROŚBA O WYDANIE AKREDYTACJI NA: / REQUEST FOR ACCREDITATION ISSUE:

Telewizja / TVRadio / RadioPrasa / PressFoto / PhotoInternet / Internet *Zostałem(łam) poinformowany(a), że wszelkie odstępstwa i odmowa zastosowania się do poleceń służb zabezpieczających imprezę będą skutkowały natychmiastowym cofnięciem akredytacji. Zobowiązuję się także, że do dnia 30 czerwca 2015 r. udokumentuję dla organizatora – Marka Zajdla / biuro@expoarena.szczecin.pl moje publikacje związane z MOTOARENA 2016. Przez fakt podpisania wniosku o akredytację dziennikarską zrzekam się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas MOTOARENA 2016. Zrzeczenie to dotyczy, organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników. Zdjęcia mogą być publikowane tylko i wyłączni w kontekście MOTOARENA 2016.

I was became informed, that the any negation and departure of the rule security services event will be affect that the accommodation is immediately. I also declare that till day 30th June 2015 r. I will supply to the organizer – Marek Zajdel / biuro@expoarena.szczecin.pl my publication about the MOTOARENA 2016. By the fact of signing an application for accreditation of a journalist relinquish any right to damages that may result from accidents that may happen during the MOTOARENA 2016. This waiver applies to the organizer, official people and the other players. Photos may be published only in the context of the MOTOARENA 2016.