KONKURS „Wygraj Opłaty Notarialne”

Przychodząc na nasze Targi można wygrać opłatę za czynności notarialne.

Aby wygrać w tym konkursie należy:

 • przyjść na 30. Targi Nieruchomości i Wyposażenia, które odbywają się 30 września do 1 października 2017
 • podpisać przedwstępną umowę kupna mieszkania lub domu
 • zgłosić te zdarzenie do Biura Targowego.

UWAGA: jest tylko 1 nagroda, kto pierwszy ten lepszy 🙂

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Opłaty Notarialne”

ORGANIZATOR
Expo Arena Marek Zajdel 

CEL KONKURSU
Zachęcenie do odwiedzenia Targów Nieruchomości, które odbywają się w hali Azoty Arenie w Szczecinie, ul. Władysława Szafera 3/5/7 w dniach 30 września-1 października 2017, Organizator ufundował nagrodę. Osoby, które zamierzają kupić nieruchomość, mają szansę że opłaty związane z przeniesieniem prawa własności pokryje Organizator targów.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1.  Nagroda przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich.
 2. Udział w konkursie może wziąć każdy odwiedzający 30. Targi Nieruchomości.
 3. Nagrodą w konkursie jest pokrycie opłat notarialnych związanych z 
  przeniesieniem prawa własności nieruchomości dla osoby, która pierwsza podpisze przedwstępna umowę kupna nieruchomości od wystawców Targów 
  Nieruchomości (umowa przedwstępna została zawarta na targach) i zgłosi się do biura targów.
 4. Nagroda jest ważna przez 1 miesiąc od momentu zgłoszenia. 
 5. Nagroda przysługuje tylko osobie, która pierwsza podpisze przedwstępna umowę kupna mieszkania lub domu na targach i zgłosi się do biura targów. Nagrody nie można przenieść na inna osobę. 
 6. Nagroda pokrywa opłaty notarialne związane z przeniesieniem prawa 
  własności(nie pokrywa opłat sadowych i podatku od czynności cywilno - prawnych).
 7. Nagroda dotyczy tylko 1 transakcji dla 1 osoby.
 8. Nagroda dotyczy tylko nieruchomości zakupionych od wystawców Targów 
  Nieruchomości (umowa przedwstępna została zawarta na targach).

 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbywać się będzie podczas Targów Nieruchomości 30 września - 1 października 2017 w Szczecinie.
 2. Zgłaszania można dokonać w dniach 30 września i 1październiak 2017 w godzinach od 10:00 do 17:00 w biurze targów. 
  Osoba zgłaszająca się do konkursu zgadza się na podanie do informacji publicznej imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w kontekście informacji reklamy dotyczącej wyników konkursu. W przypadku podpisania umowy w tym samy czasie będzie decydować kolejność zgłoszenia się do biura
 3. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi bezpośrednio po potwierdzeniu umowy u wystawcy, z którym została podpisana.
 4. Osoba/zwycięzca w konkursie powinna się zgłosić do 15 października 2017 do Organizatora biuro targów w celu podpisania protokołu przyznania nagrody. W przypadku braku zgłoszenia w w/w terminie nagroda przepada.
 5. Wszelkie kwestie wymagające dodatkowych uzgodnień, a nieprzewidziane w regulaminie konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora konkursu.