REGULAMIN KONKURSU

Wygraj Wesele uŚNIEŻKÓW”

(dalej „Regulamin”)

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wygraj Wesele U ŚNIEŻKÓW” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 2. Organizator” – organizatorem Konkursu jest EXPO ARENA MAREK ZAJDEL biuro ul. Władysława Szafera 3/5/7, Szczecin 71-245, NIP 852-150-58-47.

 3. Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest A.M. Audit Arkadiusz Śnieżek, Smolęcin 18, 72-001 Kołbaskowo NIP: 851-122-59-80 reprezentowanym przez: Małgorzatę Śnieżek tel. +48 509 927 206 e-mail: biuro@usniezkow.pl.

 4. Strona konkursowa” Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony http://r.welcometabs.com/wygraj-wesele-usniezkow

 5. Aplikacja konkursowa” – aplikacja, w której Uczestnik będzie mógł wstawić swoje zdjęcie wraz z partnerem/partnerką i dostępnych w niej elementów, dzięki czemu będzie mógł wziąć udział w Konkursie. Aplikacja konkursowa będzie dostępna na Stronie Konkursowej http://r.welcometabs.com/wygraj-wesele-usniezkow.

 6. Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zgodę partnerki/partnera na udziału w konkursie i prezentowania wizerunku.

 7. Nagroda Główna”- Wygraj Wesele uŚNIEŻKÓW”

Wesele w sali Kryształowej i Oranżerii,  dla 80 osób, czas trwania 10 godzin, do wykorzystania w roku 2017 (z wyłączeniem Świąt i Sylwestra) w pakiecie:

 • siedem wersji menu do wyboru
 • toast powitalny
 • tort weselny
 • powitanie chlebem i solą
 • bufet kawowy
 • ciasto bankietowe
 • owoce
 • dekoracja kwiatowa
 • obsługa kelnerska
 • nocleg w Apartamencie Młodej Pary

o wartości jednostkowej o wartości 20 000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysiąc złotych brutto).

 1. Nagrody Dodatkowe” –

 1. Voucher rabatowy upoważniający do zniżki 50% na dowolną suknie ślubną z kolekcji 2016 i 2017 w Salonie Centrum Mody Ślubnej Szczecin w cenie do 5000 zł brutto.

Suknia Ślubna
Do wykorzystania w terminie do 31.03.2017 r. Voucher nie podlega zamianie oraz wyminie na gotówkę.

Voucher jest imienny i termin ślubu nie może być krótszy niż miesiąc przed datą wykorzystania voucheru.

Nagroda o wartości jednostkowej do 2500 złotych brutto (słownie: do dwu tysięcy pięćset złotych brutto).

 1. Voucher na 3 dniowy pobyt dla dwóch osób w apartamencie w Hotelu Amber Baltic z wyżywieniem i pakietem SPA.

Podróż poślubna od Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach”

Do wykorzystania w 2017 roku z wyłączeniem pakietów pobytowych świątecznych i wakacyjnych

Nagroda o wartości jednostkowej 1628 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia osiem złotych brutto).

 1. Voucher na zorganizowanie imprezy dla 16 osób, z menu i alkoholem, czas trwania do 6 godz.  „Wieczór panieński lub kawalerski od restauracji Stara Komenda Browar”

Do wykorzystania do końca 2017 roku.

Nagroda o wartości jednostkowej 1300 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych brutto).

 1. Voucher na wypożyczenie świetlnych liter LOVE na imprezę weselną oraz dekoracja kościoła w wybranej kolorystyce od Tiulove Design.

Do wykorzystania w roku 2017 po wcześniejszym ustaleniu terminu z firmą Tiulove Design
Nagroda o wartości jednostkowej 1000 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).

 1. Voucher na produkcję i montaż plenerowego „Poślubnego Filmu” reportażowego, czas trwania filmu do 15 min od Galeria Studio.

Do wykorzystania w roku 2017 po wcześniejszym ustaleniu terminu z firmą.

Nagroda o wartości jednostkowej 900 złotych brutto (słownie: dziewięćset złotych brutto).

 1. Voucher na oprawę pierwszego tańca weselnego z użyciem ciężkiego dymu oraz dwa

flower boxy na podziękowania dla rodziców od firmy Minus 78.
Do wykorzystania w roku 2017 po wcześniejszym ustaleniu terminu z firmą Minus 78.
Nagroda o wartości jednostkowej 600 złotych brutto (słownie: sześćset złotych brutto).

 1. Voucher na kolację dla dwóch osób w Restauracji Renesance.

Romantyczna kolacja dla dwojga od Hotelu Radisson BLU” Szczecin

Do wykorzystania w ciągu roku od otrzymania (z wyłączeniem Świąt i wakacji).

Nagroda o wartości jednostkowej 550 złotych brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych brutto).

 1. Voucher na tort weselny, piętrowy i dekorowany o wartości.

Tort weselny dla 100 osób”

Do wykorzystania w roku 2017

Nagroda o wartości jednostkowej 500 złotych brutto (słownie: pięć set złotych brutto).

 1. Voucher na kurs tańca dla narzeczonych,  3 miesięczny dla 2 osób, przygotowujący młodą parę do wesela. „Kurs tańca w Szkole Tańca Anny Kowalskiej”

Do wykorzystania w roku 2017 po wcześniejszym ustaleniu terminu z szkołą tańca.

Nagroda o wartości jednostkowej 400 złotych brutto (słownie: czterysta złotych brutto).

10. Voucher na fotograficzną (reportażową) sesję zdjęciową. „Sesja zdjęciowa od Agnieszki Świderskiej”

Do wykorzystania w roku 2017 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji firmy „uŚnieżków” A.M. Audit Arkadiusz Śnieżek, Smolęcin 18, 72-001 Kołbaskowo NIP: 851-122-59-80 reprezentowanym przez: Małgorzatę Śnieżek tel. +48 509 927 206 e-mail: biuro@usniezkow.pl i Targów Ślubnych Wedding Arena.

.

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 5.10.2016 r. o godz. 14:00 i trwa do 20 listopada a pierwszy etap do 7.11.2016.

 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Aplikacji konkursowej dostępnej na Stronie konkursowej http://r.welcometabs.com/wygraj-wesele-usniezkow

 4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 5. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko osoba/para osobiście widniejąca na fotografii.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

 7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

  1. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego w Aplikacji Konkursowej, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie kliknięcia pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”

  2. Dołączyć do fanów profilu „Wedding Arena Targi Ślubne” w serwisie Facebook.

  3. Wstawić fotografie własną, wspólną razem z partnerką/em. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB.

  4. W konkursie można zgłosić tylko jedno zdjęcie. Udział w jednym zgłoszeniu/parze wyklucza dalszy udział w konkursie w innym zgłoszeniu.

 2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

 3. Zakończenie pierwszej fazy Konkursu nastąpi po 33 dniach i do drugiej fazy zakwalifikuje się 11 par z największą liczbą zebranych głosów.

 4. Druga faza Konkursu polegać będzie na nakręceniu krótkiego filmu około 30 sekund maksymalnie do 60 sekund w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player pod tytułem „Jak się poznaliśmy”. Opisującego swoją historię poznania. Opublikowanie go na naszym fanepagu facebooka „Wedding Arena Targi Ślubne” i przesłania na adres mailowy konkurs@expoarena.szczecin.pl do organizatora.

 5. Spośród opublikowanych filmów Komisja Konkursowa ustali kolejność najlepszych filmów, które nagrodzi. Nagrodę Główną otrzyma 1 Uczestnicy/para za wykonanie najlepszego, najciekawszego filmu, 10 kolejnych Uczestników/par otrzyma Nagrody Dodatkowe.

 6. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

 7. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

 8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.

 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad fair play. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub zasad fair play może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania fotografii lub filmów, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

 11. Uczestnik przesyłając fotografie, film udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanej fotografii, filmu przez EXPO ARENA MAREK ZAJDEL, biuro ul. Władysława Szafera 3/5/7, Szczecin 71-245, NIP 852-150-58-47, w szczególności dodanie logo Fundatora, organizatora, publikację Fotografii i filmu, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Targów Ślubnych Wedding Arena, Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, który wykonał fotografie, film w ramach Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonane zdjęcie, film w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii, filmu przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie publikacji.

§ 5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

  1. Pierwsza faza Konkursu polega na osobistym zgłoszeniu poprzez aplikacje Konkurs Fotograficzny fotografii zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 regulaminu. Pierwsza faza konkursu kończy się po 33 dniach tj. 7 listopada 2016 roku 11 fotografii o największej liczbie zebranych głosów kwalifikuje się do fazy drugiej.

  2. Druga faza polega na przesłaniu nakręconego krótkiego filmu około 30 sekund maksymalnie do 60 sekund w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Playe pod tytułem „Jak się poznaliśmy” opisującego swoją historię poznania. Opublikowaniem go na naszym fanepagu facebooka „Wedding Arena Targi Ślubne”- udostępnienia z własnego profilu Facebooka i przesłania na adres mailowy konkurs@expoarena.szczecin.pl do organizatora do dnia 14 listopada 2016roku. Spośród opublikowanych filmów, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), wybierze kolejność najlepszych filmów, które nagrodzi. Zwycięzców otrzyma nagrodę główną w postaci  WESELE „U SNIEŻKÓW” o wartości jednostkowej o wartości 20 000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysiąc złotych brutto),(zwana dalej „Nagrodą Główną”). Nagrodę Główną otrzyma 1 Uczestnicy/para za wykonanie najlepszego, najciekawszego filmu, 10 kolejnych Uczestników/par otrzyma Nagrody Dodatkowe, które będą mogli sami wybrać z listy nagród w kolejności miejsc zajętych w konkursie w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwani dalej „Laureatami”).

 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

 3. W Konkursie zostaną przyznane 1 Nagrody Główne oraz 10 Nagród Dodatkowych.

 4. W przypadku przesłania dwóch identycznych fotografii, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ta fotografii, na której są uczestnicy/zgłaszający.

 5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej to jest http://expoarena.szczecin.pl/targi-wedding-arena.

§ 7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 5.10.2016 r.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest EXPO ARENA MAREK ZAJDEL, biuro ul. Władysława Szafera 3/5/7, Szczecin 71-245, NIP 852-150-58-4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania - adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody) w Aplikacji Konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Laureatom i Zwycięzcom Konkursu.

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 9

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się drugiej fazy konkursu poprzez ogłoszenie wyników w Aplikacji Konkursowej lub za pomocą wiadomości e-mail po zakończeniu pierwszej fazy Konkursu tj. 7.11.2016 r. Po zakończeniu Konkursu uczestnicy drugiej fazy, zostaną powiadomieni na stronie http://expoarena.szczecin.pl/targi-wedding-arena/ i Facebooku https://web.facebook.com/Wedding-Arena-Targi-%C5%9Alubne-789066517903887/, tj. 20.10.2016 r podczas Targów Ślubnych „Wedding Arena”w hali Azoty Arena w Szczecinie ul. Szafera 3/5/7 na scenie głównej o godzinie 17:00 o wyniku Konkursu.

 1. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania na stronie i aplikacji o zakwalifikowaniu się do drugiej tury Konkursu. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o kwalifikacji do drugiej fazy konkursu powinien wysłać dane tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego do adres e-mail: konkurs@expoarena.szczecin.pl Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w Aplikacji Konkursowej na stronie http://expoarena.szczecin.pl/targi-wedding-arena/ i Facebooku https://web.facebook.com/Wedding-Arena-Targi-%C5%9Alubne-789066517903887/ wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.

 2. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy Agencja Artystyczno-Promocyjna Anna Marynowska 71-245 Szczecin, Wł. Szafera 3-5-7 do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników. Nie podanie danych osobowych spowoduje wstrzymanie wydania nagrody.

 3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

 4. Przedstawiciel firmy EXPO ARENA dzień przed 21 dniem wykona 2 próby kontaktu telefonicznego z nagrodzonym Uczestnikiem w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.

 5. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.

 6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 30 dni od momentu opublikowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

 7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

§ 10

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z Expo Arena Marek Zajdel Szczecin ul. Szafera 3/5/7 dopiskiem „Wygraj Wesele uŚNIEŻKÓW” na następujący adres: Szczecin ul. Szafera 3/5/7 lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: konkurs@expoarena.szczecin.pl przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie http://r.welcometabs.com/wygraj-wesele-usniezkow i stronie www.expoarean.szczecin.pl przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.